Lai aktualizētu izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi, un ieinteresētu skolēnus pievērsties karjeras iespēju izpētei

Aktīvās atpūtas parks “Bušas” piedāvā karjeras atbalsta pasākumu

DARBS tūrisma nozarē

Karjeras pasākuma ietvaros skolēniem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar aktīvās atpūtas parka :
Ikdienas darba pienākumiem Nepieciešamajām prasmēm Rakstura īpašībām Izglītības un pašizglītības iespējām
Programmas ietvaros tiks apskatītas sekojošas profesijas:

Uzņēmuma vadītājs, peintbola instruktors, tehniskais darbinieks, mārketinga speciālists, grāmatvedis (finanšu plūsmas plānotājs), reģistratūras darbinieks (naktsmītnēs un peintbola aktivitātēs), sabiedriskās attiecības
Pasākuma programma tiek pielāgota atbilstoši skolēnu vecumam

PREZENTĀCIJA

Prezentācijas gaitā iepazīstināsim bērnus ar aktīvās atpūtas nozari. Stāstīsim par profesijām, kas plāno un apkalpo aktīvās atpūtas piekritējus. Izrunāsim darba pienākumus, kritērijus, nepieciešamās rakstura īpašības, inventāra izmantošanu u.c.
Padziļināti apskatīsim:
Peintbola instruktora Tehniskā darbinieka Mārketinga speciālista Reģistratūras darbinieka Sabiedrisko attiecību Uzņēmuma vadītāja profesijas

DISKUSIJA
Diskusijas laikā parunāsim par to :

Kur var strādāt šo profesiju pārstāvji? Kur iegūt nepieciešamo izglītību Kā iegūt profesijas iemaņas Atbildēsim uz skolēnu jautājumiem MĒRĶIS
Sasniegumi bieži sākas ar vīziju, tādēļ karjeras pasākuma galvenais mērķis ir motivēt jauniešus izvirzīt un sasniegt nospraustos nākotnes mērķus, attīstot nepieciešamās iemaņas padziļināti apgūstot atbilstošos mācību priekšmetus

Pasākuma norises laiks: 40 min Pasākuma dalībnieku skaits: 30 cilvēki KARJERAS PASĀKUMA CENA: 160 Eur

Aktīvās atpūtas parka profesiju meistarklase
Vecāko klašu audzēkņiem

Dalībnieku skaits: līdz 25 cilvēkiem
Vieta: Saulkrastu novads – Aktīvās atpūtas parks Bušas

Meistarklases laikā skolēni varēs iejusties:
Vadītāja Peintbola instruktora Peintbola palīgstrādnieku Tehniskā darbinieka Reģistrācijas Mārketinga speciālista profesijās
Meistarklases laikā jaunieši tiks iepazīstināti ar darba pienākumiem ko veic katrs no iepriekš minētajiem profesiju pārstāvjiem sadaloties pēc sev interesējošām profesijām (vienāds skolēnu skaits katrā profesijā, lai tiktu pārstāvētas visas)

Vadītājs Pārvalda visu aktīvās atpūtas parku apskatot un pieslēdzoties katrai no profesijām, palīdzot saviem padotajiem darbiniekiem tikt galā ar darbam specifiskajiem uzdevumiem Peintbola instruktors Darbadienas uzsākšana ekipējuma pārbaude, sagatavošana, laukuma apgaita defektu konstatēšana, novēršana. Drošības zonas sagatavošana darbam, spēlētāju sagaidīšana, saģērbšana, instruēšana spēlei Peintbola palīgstrādnieks Peintbola ekipējuma tīrīšana, nomas mājas sagatavošana darbam, tīro kombinezonu salocīšana, netīro kombinezonu mazgāšana, peintbola masku stiklu mazgāšana. Peintbola spēles scenārija izstrāde Naktsmītņu tehniskais darbinieks Naktsmītņu apskate, kur redzamas ideālā kārtībā lai uzņemtu viesus, pēc tam tiek atbilstoši praksei nodotas jauniešiem tādas kurās jau ir uzturējušies klienti un ir jāsagatavo nākošajiem klientiem;
Dārznieks/Sētnieks – Peintbola drošības zonas un atpūtas zonu sagatavošana – nogrābstīšana, saslaucīšana, Dušu un tualešu pārbaude un sagatavošana darba dienai. Atkritumu savākšana un sašķirošana, zālāja pļaušana/ sniega notīrīšana. Teritorijas apsekošana, pēc nepieciešamības tās sakopšana; Būvdarbu veicējs – Nepieciešamības gadījumā veic remontdarbus Peintbola laukumā – šķēršļu labošana. Kā arī izstaigājot laukumus izdomā kādu šķērsi izveidot un pamatot tā nepieciešamību Reģistrācija Viesu sagaidīšana aktīvās atpūtas parkā – uz peintbola spēlēm un naktsmītnēm. Telefona zvanu pieņemšana un spēļu reģistrēšana, darba grafiku sastādīšana Mārketinga speciālists Izveidot un sagatavot nedēļas piedāvājumu atpūtas parkam, uzņemt interesantus kadrus ar fotoaparātu teritorijā. Brīvs ideju lidojums nelielam reklāmas sauklim un publicējumam sociālajos tīklos. Tas tiks nopublicēts un paši jaunieši varēs apskatīties pēc pāris dienām sociālajā tīklā Facebook un Instagram cik cilvēkiem ir patikusi ziņa un cik jaunus sekotājus ir ieguvis aktīvās atpūtas parks Bušas. Dot ieteikumus un izpētīt kur būtu iespējams un nepieciešams izvietot reklāmu to pamatojot un argumentējot

Mērķis

Iepazīstināt jauniešus ar profesijas ikdienas pienākumiem. Apgūt darbu komandā aktīvās atpūtas parkā. Sniegt priekšstatu par profesijām

Pasākuma norises kārtība

Pasākuma dienā norises laiks: 3 – 4 h Pasākuma izskaņā zupas gatavošana uz ugunskura un iespaidi par paveikto un iegūto
Meistarklases cena: 300 EUR

Tālr. kontaktiem: +371 26785909