Latvijas Skolēnu peintbola čempionāts Saulkrastu peintbola parkā „Bušas” tiek rīkot jau kopš 2009. gada. Pēdējos gadus jau sadarbībā ar Latvijas Peintbola federāciju, šis čempionāts tiek rīkots plašākā Latvijas teritorijā, aptverot visu Latviju. Atlases posmi arī šogad notiek Saulkrastos, Salaspilī un Liepājā. Latvijas jauniešu komandām ir iespēja piedalīties čempionātā, pārstāvot savu skolu vai piesakot dalību kā neatkarīga jauniešu komanda. Ja skola atbalsta komandas dalību čempionātā, tad vienmēr komanda izvēlas pārstāvēt skolas goda vārdu.  Šis skolēnu peintbola čempionāts tiek rīkots tikai vienu reizi gadā un tā ir unikāla iespēja skolēniem piedalīties profesionāli organizētā peintbola čempionātā, kur spēles gaitu organizē un kontrolē tiesneši, tehniskie darbinieki un atbilstošs personāls. Turnīrs tiek balstīts uz starptautiski atdzītiem noteikumiem, kuri pielāgoti jauniešu spējām.

Turnīrā piedalās jauniešu komanda 5. spēlētāju sastāvā ( atļauti 2 rezervisti) un komandai jāizspēlē ar katru komandu vienu/divas reizes. Ja komandas skaits pārsniedz 10, tad tiek veidotas apakšgrupas, kur komandai jau cīnās ar apakšgrupā izlozēto komandu un tad tiek virzīta uz fināla spēlēm. Pagājušā 2016. gadā Saulkrastu atlases posmā piedalījās 17. komandas. Cīņa bija sīva, jo katra komanda grib izcīnīt sev augstāku rezultātu. Pēc izspēlētā spēļu grafika tiesneši apkopo informāciju un nodod galvenajam tiesnesim, pēc kā tiek paziņotas pirmās 3 vietas. Apbalvotas tiek pirmās trīs vietas. Balvās ir Speciālas Latvijas Skolēnu peintbola čempionāta medaļas, balvas no sponsoriem un atkarībā no sponsoru skaita – pārsteigumu balvas. Godalgotās pirmās trīs komandas drīkst piedalīties fināla posmā, kur sastapsies 9 komandas no visiem 3 atlases posmiem. Atlases posmu Jūs varat izvēlēties un varat piedalīties arī visos atlases posmos. Pirmais atlases posms notiek Saulkrastu peintbola parkā „Bušas” – 15.aprīlī. Sīkāka informācija  un turnīra NOLIKUMS REDZAMS:  www.busas.lv

Reģistrēšanās notiek iekš https://www.pbresultsonline.com/ turnīru platformas, kur komandai ir jāpiereģistrējas un iekš šīs platformas tiek automātiski veidoti spēļu grafiki, izslēdzot jebkāda veida iespēju mainīt godīgus turnīra noteikumus. Šajā sistēmā tiks publicēti rezultāti un čempionāta laikā tie tiks atjaunoti. Ikviens savos telefonos varēs redzēt un sekot līdzi punktu uzskaitījumam.

Ja esi gatavs piedalīties skolēnu peintbola čempionātā ar savu komandu, tad jau tagad veido savu komandu piecu spēlētāju sastāvā un reģistrējies laicīgi, lai varam apstrādāt informāciju un sazināties ar komandas kapteini. Jums nepieciešams izvirzīt komandas kapteini, komandas nosaukumu un būt gataviem godīgi uzvarēt. Dalība čempionātā ir maksas, jo līdz šim valsts atbalsts netiek sniegts. Komandas dalības maksa par visu atlases posmu, ekipējumu, peintbola lodītēm, organizēšanu ir tikai 100 Euro ( no spēlētāja 20 Euro). Mēs nodrošinām visu nepieciešamo ekipējumu (izņemot apavus) un pēc peintbola spēles vai spēļu laikā piedāvājam iespēju grillēt, cept un saorganizēt patīkamu pikniku. Bušas peintbola parka atlases posmā ir nojumes un atbilstoša infrastruktūra, ja arī ir slikti laika apstākļi. Mēs cenšamos pielāgoties laika apstākļiem un nodrošināt kvalitatīvu aktīvu atpūtu.

 Čempionāts ir lielisks veids, kā veselīgi un jautri pavadītu savu brīvo laiku kopā ar saviem draugiem un izjust sīvu un mūsdienīgu cīņas gaisotni. Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem mūsu www.facebook.com/peintbols  , www.busas.lv .

Pirms reģistrēšanās lūgums piezvanīt mums telefoniski, lai precizētu un noskaidrotu visu nepieciešamos informāciju: 26785909 vai rakstiet uz info@busas.lv

                                                                             Latvijas skolēnu peintbola čempionāts 2017

 

NOLIKUMS

 Latvijas peintbola federācija sadarbībā ar labākajiem Latvijas peintbola klubiem un parkiem 2017.gada sezonā organizē ikgadējo Latvijas skolēnu peintbola čempionātu, lai noteiktu Latvijas skolēnu peintbola čempionus. Čempionāts ir atvērts visām Latvijas skolām un skolēnu komandām neatkarīgi no pieredzes un to sagatavotības līmeņa, kuras mērķis ir attīstīt sporta peintbolu un noteikt Latvijas spēcīgākās skolēnu peintbola komandas.

Mērķis un uzdevumi

        Mērķis – popularizēt sporta peintbolu un radīt priekšstatu par to kā starptautiski atzītu ekstrēmo sporta veidu.

        Uzdevumi:

  1. noskaidrot 2017. gada labākos jaunos peintbola sportistus un labākās izglītības iestādes, kas piedalās ekstrēmajos sporta veidos;
  2. pulcināt un saliedēt Latvijas skolniekus, uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību;
  3. Popularizēt peintbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu;
  4. padarīt šo skolu jaunatnes turnīru par tradicionālu, kā vienu no pirmajiem, ekstrēmajiem sporta veidiem skolniekiem.

Organizatori:

 Latvijas peintbola federācija, tel. +371 29293392 uldis.ptp@gmail.com

Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti +371 26785909 www.busas.lv, info@busas.lv

Liepājas Peintbola parks, Liepāja +371 29774450 www.wargame.lv,liepajapk@inbox.lv

Peintbola parks „Pif-Paf”, “Lielās lapas”, Salapils pagasts, Salaspils novads, LV-2117 info@pifpaf.lv

 Sacensību norise:

 Sacensības norisinās divās kārtās – atlases kārta un fināls. Atlases kārtā tiek organizēti trīs neatkarīgi turnīri dažādos reģionos, kuros var piedalīties visi interesenti. Atlases kārtas turnīru 3 labākās komandas izcīna tiesības piedalīties fināla kārtā, kurā tiks kronēti Latvijas skolēnu peintbola čempioni.

 Dalībnieki:

 Skolēni vecumā no 11 līdz 20 gadiem uzrādot skolēna apliecību. Sacensību dalībnieki drīkst pārstāvēt kādu no izglītības iestādēm vai kādu no bērnu un jauniešu organizācijām. Komandu skaits no mācību iestādēm vai bērnu un jauniešu organizācijām nav ierobežots. Drīkst pieteikt arī skolēnu komandas, kuras nav piesaistītas kādai konkrētai mācību iestādei vai organizācijai.

 Vieta un Datums:

 Atlases kārta.

2017.gada 15.aprīlis. Peintbola klubs „Bušas”, Saulkrasti.

2017.gada 22.aprīlis. Liepājas Peintbola parks, Liepāja.

2017.gada 29.aprīlis. Peintbola parks „Pif-paf”, Salaspils pagasts.

Fināls
2017.gada 6.maijs. Peintbola parks „Pif-paf”, Salaspils pagasts.

 Dienas kārtība:

09:00 – Reģistrācija un ekipējuma izsniegšana.

10:00 – Komandu kapteiņu sanāksme un spēļu misiju izklāsts.

10:30 – Spēļu sākums.

Spēļu grafiks un turnīra noslēguma laiks tiks precizēti katram turnīram atsevišķi.

Komandas:
Komandas sastāvs spēles laukumā – 5 cilvēki. Rezerves spēlētāju skaits neierobežots. Uz turnīru pieteiktais komandas sastāvs sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandu reģistrācijā un katram dalībniekam jāparakstās par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu turnīra gaitā. Apstiprinātais komandas sastāvs nedrīkst tikt mainīts viena turnīra ietvaros. Sacensību dienā reģistrējot komandu jāuzrāda skolēna apliecības!

Noteikumi:

Noteikumi tiek balstīti uz starptautiskajiem sporta peintbola noteikumiem “Millennium 2011”,kas ir pielāgoti skolēnu čempionātam. Turnīra noteikumi papildus tiek izsūtīti pēc komandu pieprasījuma.
Spēļu formāts:
Laukumā atrodas divas komandas kuras uzsāk spēli katra no savas starta bāzes. Spēles  ilgums 5 min. Spēļu scenārijs un norise tiks paziņota katra turnīra komandu kapteiņu sanāksmē, ņemot vērā katra laukuma specifiku. Minimums 8 atlases spēles katrai no komandām. 4 labākās komandas spēlē pusfinālus un finālu. Ja ir pieteiktas 12 komandas un vairāk, tad tiek organizēti spēļu ceturtdaļfināli.

Ekipējums:

 Sacensību dienā organizatori nodrošina dalībniekus ar mehānisko Tippmann peintbola mārkeri (bāzes komplektācijā), aizsarg masku, kombinezonu, cimdiem. Dāmas tiek nodrošinātas ar aizsarg vestītēm.

Spēlētāji var izmantot arī savu ekipējumu. Tiks atļauts spēlēt ar personīgajiem mehāniskajiem Tippmann peintbola mārkeriem tikai bāzes komplektācijā un bez uzlabojumiem.

Nepieciešamības gadījumā spēlētāji var izmantot savu aizsargekipējumu – aizsarg vesti, ceļu sargus, elkoņu sargus, kakla sargu u.c aizsargekipejumu atbilstoši peintbola noteikumiem un prasībām.

Tiesneši:

Turnīru apkalpos profesionāla tiesnešu brigāde. Galvenais sacensību tiesnesis ar Euroref peintbola tiesneša sertifikātu. Laukumā minimums 4 laukuma tiesneši. Fināla spēlēs laukumā tiks nodrošināti 6 laukuma tiesneši.
Dalības maksa:

100 Euro par dalību turnīrā.

Dalības maksā iekļauts organizatoru  piedāvātais ekipējums, peintbola bumbiņas visa turnīra garumā (100 gb. Uz katru spēli katram spēlētājam ), uzpilde ar saspiesto gaisu līdz 4500psi. Dalības maksu var nomaksāt pie katra no turnīra organizatoriem vai pārskaitot dalības maksu uz Latvijas peintbola federācijas norēķinu kontu. Dalības maksai jābūt nomaksātai divas dienas pirms turnīra sākuma. Dalības maksa komandām nepiedalīšanās gadījumā netiek atgriezta.

Latvijas peintbola federācijas norēķinu rekvizīti:

Biedrība „Latvijas peintbola federācija”

Reģistrācijas Nr.40008190959

Banka: A/S Swedbanka

Norēķinu konts: LV16HABA0551033034534

Maksājumu mērķī norādīt komandas nosaukumu
Komandu pieteikšana:

Komanda tiek uzskatīta par pieteiktu turnīram, kad tā sacensību organizatoram ir nosūtījusi pieteikuma formu ar komandas dalībnieku sarakstu uz elektronisko pastu konkrētā turnīra organizatoram un nomaksājusi dalības maksu. Pieteikuma formas varēs atrast turnīru organizatoru mājas lapās. Komandu reģistrācija sacensību posmam tiek pārtraukta divas dienas pirms turnīra sākuma. Pēc šī datuma komandu reģistrē turnīram vairs nebūs iespējams. Sacensību dienā komandas kapteinim ir jāapstiprina komandas sastāvs reģistrācijā uzrādot skolēnu apliecības.

Peintbola bumbas.

 Turnīros atļauts izmantot tikai turnīra organizatoru peintbola lodītes.

 Balvas:

Katra turnīra uzvarētāji tiks apbalvoti ar speciāli izgatavotām medaļām vai diplomiem un sponsoru balvām. Fināla kārtas uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.

 Organizatoru komiteja.

 Peintbola parka Bušas administrācija.